Rada Rodziców jest organem powołanym do wypowiadania się i konsultowania najważniejszych spraw szkoły, opiniowania Programu Wychowawczo-Pedagogicznego, oraz planu finansowego. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
Wspieramy działania szkoły w zakresie organizacji projektów edukacyjnych i rozwojowych. Pomagamy w realizacji uczniowskich inicjatyw i pomysłów. Dbamy o potrzeby społeczności uczniowskiej sygnalizowane przez szkołę i młodzież.